Wie zijn wij?

Artie de Vries
Voorzitter

Emma Groeneveldt
Vice voorzitter

Thijs Kieft
Secretaris

Ditta Morisson
Penningmeester

Kelly Mettes
Lid

Geluk kun je niet uitdrukken in geld. Maar als MiVaBo het voor elkaar krijgt het leven van een mindervalide eilandgenoot comfortabeler te maken, garanderen wij u dat deze daar gelukkiger van wordt. Wat mag dat dan hebben gekost, die hulp van MivaBo?

 • Sentro di Bario Nort Salina
 • Bibliotheek / library
 • Directie Samenleving en Zorg
 • SGB Scholengemeenschap Bonaire
 • Katholieke Kerk
 • WEB Water en Elektriciteitsbedrijf Bonaire
 • DROB Dienst Ruimtelijke Ordening Bonaire
 • Bestuurs College
 • Belastingdienst
 • Sentro di Bario Tera Cora
 • Sentro di Bario Nikiboko
 • Sentro di Bario Antriol
 • Supermarkt Van den Tweel
 • Supermarkt Warehouse
 • Flamingo Airport
 • MCB Bank Hato Branch
 • Basisschool De Pelikaan
 • Afdeling Juridische en Algemene Zaken
 • Ziekenhuis / hospital
 • Huisartsenpost
 • ZVK Zorgverzekeringskantoor
 • Fysiotherapiepraktijk Bon Fysio
 • Fysiotherapiepraktijk Fysio di Bario
 • Laboratorium Bonaire Lab
 • Divi Flamingo Resort