MiVaBo_150

Bekijk onze meest recente onderwerpen

1: Bonaire heeft een modern gehandicaptenbeleid

MiVaBo wil bereiken dat beleidsmakers, politici en commerciële partijen meewerken aan een modern gehandicaptenbeleid op Bonaire en een goede uitvoering daarvan. Hiertoe voert MiVaBo een actieve lobby.

2: Bonairianen zijn zich bewust van de problematiek van mindervaliden

Valide en mindervalide Bonairianen kennen hun rechten en plichten op gebied van mindervaliditeit. Wie een beperking heeft, kan beter opkomen voor zichzelf. Wie geen beperking heeft houdt rekening met anderen. Hiertoe houdt MiVaBo publieksacties.

3: Mindervalide Bonairianen kennen hun omgeving en de beschikbare hulp

Mindervaliden weten welke plaatsen op Bonaire wel of niet toegankelijk zijn voor hen. Zij weten ook welke hulp beschikbaar is en weten deze te vinden. Zij weten dat deze informatie op de website van MiVaBo staat.

Alle werkzaamheden van MiVaBo vloeien voort uit deze 3 doelen. Om deze doelen te bereiken werken wij samen met onder andere overheden, politici, winkeliers, toeristische bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bonaire, Curaçao, Nederland en de VS.

Geluk kun je niet uitdrukken in geld. Maar als MiVaBo het voor elkaar krijgt het leven van een mindervalide eilandgenoot comfortabeler te maken, garanderen wij u dat deze daar gelukkiger van wordt. Wat mag dat dan hebben gekost, die hulp van MivaBo?

 • Sentro di Bario Nort Salina
 • Bibliotheek / library
 • Directie Samenleving en Zorg
 • SGB Scholengemeenschap Bonaire
 • Katholieke Kerk
 • WEB Water en Elektriciteitsbedrijf Bonaire
 • DROB Dienst Ruimtelijke Ordening Bonaire
 • Bestuurs College
 • Belastingdienst
 • Sentro di Bario Tera Cora
 • Sentro di Bario Nikiboko
 • Sentro di Bario Antriol
 • Supermarkt Van den Tweel
 • Supermarkt Warehouse
 • Flamingo Airport
 • MCB Bank Hato Branch
 • Basisschool De Pelikaan
 • Afdeling Juridische en Algemene Zaken
 • Ziekenhuis / hospital
 • Huisartsenpost
 • ZVK Zorgverzekeringskantoor
 • Fysiotherapiepraktijk Bon Fysio
 • Fysiotherapiepraktijk Fysio di Bario
 • Laboratorium Bonaire Lab
 • Divi Flamingo Resort
 • Sentro di Bario Nort Salina
 • Bibliotheek / library
 • Directie Samenleving en Zorg
 • SGB Scholengemeenschap Bonaire
 • Katholieke Kerk
 • WEB Water en Elektriciteitsbedrijf Bonaire
 • DROB Dienst Ruimtelijke Ordening Bonaire
 • Bestuurs College
 • Belastingdienst
 • Sentro di Bario Tera Cora
 • Sentro di Bario Nikiboko
 • Sentro di Bario Antriol
 • Supermarkt Van den Tweel
 • Supermarkt Warehouse
 • Flamingo Airport
 • MCB Bank Hato Branch
 • Basisschool De Pelikaan
 • Afdeling Juridische en Algemene Zaken