Wat doet MiVaBo?

1: Bonaire heeft een modern gehandicaptenbeleid

MiVaBo wil bereiken dat beleidsmakers, politici en commerciële partijen meewerken aan een modern gehandicaptenbeleid op Bonaire en een goede uitvoering daarvan. Hiertoe voert MiVaBo een actieve lobby.

2: Bonairianen zijn zich bewust van de problematiek van mindervaliden

Valide en mindervalide Bonairianen kennen hun rechten en plichten op gebied van mindervaliditeit. Wie een beperking heeft, kan beter opkomen voor zichzelf. Wie geen beperking heeft houdt rekening met anderen. Hiertoe houdt MiVaBo publieksacties.

3: Mindervalide Bonairianen kennen hun omgeving en de beschikbare hulp

Mindervaliden weten welke plaatsen op Bonaire wel of niet toegankelijk zijn voor hen. Zij weten ook welke hulp beschikbaar is en weten deze te vinden. Zij weten dat deze informatie op de website van MiVaBo staat.

Alle werkzaamheden van MiVaBo vloeien voort uit deze 3 doelen. Om deze doelen te bereiken werken wij samen met onder andere overheden, politici, winkeliers, toeristische bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bonaire, Curaçao, Nederland en de VS.

Hoe kunt u MiVaBo helpen haar werk te doen?

 • Geld geven: elke dollar is welkom. Wij zijn blij met grote en kleine sponsors.
  Klik
  hier als u ons financieel wilt steunen. Hartelijk dank!

 • Sponsoring in natura: stel een vergaderzaal beschikbaar, print onze folder por nada. Klik hier en vertel ons wat u te bieden hebt. Geweldig!

 • Persoonlijke hulp: meld u aan als vrijwilliger. Wij zoeken allerlei disciplines zoals een projectleider, een vertaler of een webbeheerder. Klik hier en zeg ons wat u kunt en wat u wilt. Tot gauw!

Waar gaat het sponsorgeld naartoe?

MiVaBo lobbyt naar overheid en bedrijfsleven en houdt voorlichtingscampagnes voor zowel valide als mindervalide Bonairianen. Daar wordt het geld dan ook aan besteed. Het geld gaat niet naar individuele mensen. Voor meer informatie kunt u kijken op resente projecten.

Hoe leggen wij verantwoording af?

MiVaBo is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op Bonaire. De organisatie is dus een officiële rechtspersoon en stelt dan ook een jaarrekening op. Hierin worden alle bedragen die zijn binnengekomen en weer zijn uitgegeven verwerkt. Bij deze financiële jaarrekening zal ook een jaarverslag worden geschreven waarin alle cijfers uitgebreid worden toegelicht.

Gedurende het jaar kunt u de activiteiten en bezigheden van MiVaBo volgen op deze website. Daarnaast leest, hoort en ziet u hopelijk via de lokale media wat wij zoal doen.

Zo weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

 • Sentro di Bario Nort Salina
 • Bibliotheek / library
 • Directie Samenleving en Zorg
 • SGB Scholengemeenschap Bonaire
 • Katholieke Kerk
 • WEB Water en Elektriciteitsbedrijf Bonaire
 • DROB Dienst Ruimtelijke Ordening Bonaire
 • Bestuurs College
 • Belastingdienst
 • Sentro di Bario Tera Cora
 • Sentro di Bario Nikiboko
 • Sentro di Bario Antriol
 • Supermarkt Van den Tweel
 • Supermarkt Warehouse
 • Flamingo Airport
 • MCB Bank Hato Branch
 • Basisschool De Pelikaan
 • Afdeling Juridische en Algemene Zaken
 • Ziekenhuis / hospital
 • Huisartsenpost
 • ZVK Zorgverzekeringskantoor
 • Fysiotherapiepraktijk Bon Fysio
 • Fysiotherapiepraktijk Fysio di Bario
 • Laboratorium Bonaire Lab
 • Divi Flamingo Resort