Gezaghebber: ‘Niets is zo normaal als verschillen van mensen’

De Bonairiaanse overheid gaat samen met belangenpartijen als MiVaBo een bewustwordingscampagne opzetten over mindervaliditeit. Dit vertelde Gedeputeerde Zorg Silvana Serfilia tijdens de MiVaBo-conferentie afgelopen donderdag. Daarnaast presenteerde zij nog een aantal nieuwe plannen. ,,Wij hebben besloten er harder aan te gaan werken.’’

conferentie mivabo 1 500horDie andere plannen zijn: het stimuleren van de arbeidsintegratie van gehandicapten, het toegankelijk maken van alle buurthuizen, de sportinfrastructuur aanpassen en de Wegenverkeersverordening aanpassen zodat er eindelijk officiële gehandicaptenparkeerplaatsen komen waar niet zomaar iedereen op kan gaan staan. Want tja, ,,zonder ondersteunende wetgeving kan de politie niemand wegsturen van zo’n plek’’, aldus de vertegenwoordiger van de politie tijdens de conferentie.

Verder gaat de Gedeputeerde een “Centrumcommissie” instellen die, naar Curaçaos voorbeeld, de knelpunten in het centrum gaat inventariseren en aanbevelingen doet waar de toegankelijkheid verbeterd kan worden. Ook wil Serfilia de faciliteiten op openbare plaatsen verbeteren, zoals in overheidsgebouwen en bijvoorbeeld de luchthaven. Een van de gasten die op de conferentie een lezing gaf, de Amerikaanse universitair docente en wetenschapster Sharon Kegeles, merkte op dat de airport weliswaar wel een gehandicaptentoilet heeft, maar dat dat gewoonlijk op slot is.

Alleen al vanwege de opkomst van vrijwel alle voor dit onderwerp belangrijke beleidsmakers van de overheid en (zorg)instellingen was deze eerste MiVaBo-conferentie een groot succes. De zaal verklaarde aan het einde van de ochtend te hopen dat dit een vervolg zou krijgen. Niet alleen met een nieuwe conferentie volgend jaar maar vooral ook met concreet beleid. ,,We horen hier een hoop mooie worden en veel nieuwe plannen, maar laten we er wel voor zorgen dat we volgend jaar echt kunnen zeggen: kijk, dit zijn onze wapenfeiten na een jaar’’, aldus een van de deelnemers, met instemming van de zaal.

Gezaghebber Lydia Emerencia verklaarde dat het Bestuurscollege deze conferentie ziet als een push om haast te maken met dit onderwerp. ,,En dat is dus precies wat we gaan doen.’’ Emerencia hield een vlammend betoog over waarom mindervaliden nooit in een uitzonderingspositie zouden mogen zitten, al wilde zij de term ‘mindervalide’ liever niet bezigen. ,,Ik spreek liever van ‘anders’. En is het nu juist niet dat wat de mensheid kenmerkt; dat wij allen anders zijn. Niets is zo normaal als verschillen van mensen.’’ Zij vond onder andere dat belangenorganisatie zoals MiVaBo mee moeten praten over de vorming van nieuw beleid, zodat de samenleving als geheel er kwalitatief op vooruit zou gaan.

conferentie mivabo 2 500horTijdens de conferentie sprak ook Johan Giskus, directeur van de FKPD (Fundashon Kuido pa Personanan Desabilita). Hij ging in op de positie van gehandicapten binnen de thuissituatie. Doordat de druk op zorgende familieleden vaak hoog is, komt mishandeling, al dan niet opzettelijk, van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapte kinderen veel voor. Hij pleitte voor een betere interdisciplinaire samenwerking en zei geen heil te zien in de zware protocollering uit Nederland. Maar vooral preventie is volgens hem belangrijk. ,,Als we de wanhoop en onmacht die er soms achter zit kunnen wegnemen, dan hoeft het in veel gevallen niet tot geweld of verwaarlozing te komen.’’

Hoofd Patiëntenzorg van Fundashon Mariadal Boy Clarenda drukte de toehoorders van de conferentie op het hart dat zij, wanneer zij mindervalidenbeleid maken of integreren met hun bestaande beleid, zij zich eerst in die mindervaliden moeten verplaatsen. ,,Dat vergt een andere manier van denken en dan maak je overwegingen die misschien niet voor de hand liggend zijn.’’

De Amerikaanse gast Sharon Kegeles, die al jaren op Bonaire komt en hier onderzoek heeft verricht naar de toegankelijkheid van in eerste instantie duiklocaties en later ook andere plaatsen, had als belangrijkste aanbeveling voor Bonaire: kijk om je heen in de VS en Europa, zie wat er allemaal is aan onderzoeken en beleid en pik eruit wat goed is voor Bonaire. Vind niet opnieuw het wiel uit.

Kegeles vertelde over de Americans with Disabilities Act (ADA), die zo’n 25 jaar geleden is ingesteld en die uitgaat van gelijke rechten voor mensen met een handicap. ,,In één generatie tijd is de positie van gehandicapten verbeterd. De kinderen van nu vinden het niet meer raar dat er mensen met allerlei fysieke problemen rondlopen, en dat je rekening met hen moet houden. En ondernemers denken bijvoorbeeld bij de bouw al aan alle eisen terwijl die eisen nog niet eens zijn vastgesteld. Zij zijn dus pro-actief en doen gewoon hun best.’’

,,Wil je naar het nieuwe honkbalstation in Miami en kun je er zelf niet binnenkomen? Dan komen ze je bij de auto afhalen. Slechtziend? Dan krijg je een extra scherm op je schoot met de live-beelden. Blind? Dan hebben ze een koptelefoon met het wedstrijdverslag. Ga zo maar door, iedereen, maar dan ook iedereen komt daar binnen en geniet van de wedstrijd. Als je als overheid flink inzet op mindervalidenbeleid kan het snel gaan.’’

Uitgebreidere verslagen van de conferentie kunt u over ongeveer een week lezen op www.mivabo.org.

0
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *